એટલે માનવાનું કે કમળો મટી ગયો છે!

kamloગળામાં માળા છે. ગળો નામનો વેલો ખેતરમાં જોવા મળે છે. જેના નાના નાના ટુકડા દોરામાં થોડા થોડા અંતરે બાંધ્યા છે. એ ભાઈને માળા વિષે પૂછ્યું તો કહે કે, ‘મને કમળો થઇ ગયો છે’. ઉનાળામાં પાણીના સ્તર ઘટે એટલે પાણીજન્ય રોગો વકરે છે. ગામમાં દવાખાનું નથી એટલે દેશી દવા જ આદિવાસી કુટુંમ્બો માટે હાથવગી થઇ પડે છે. માળામાં બાંધેલા વેળાના ટુકડા સુકાતા જાય એમ માળા લંબાતી લંબાતી છાતીએ પહોંચે એટલે માનવાનું કે કમળો મટી ગયો છે. વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજીના વિકાસના વાદળ હજુ અહીં પહોંચ્યા નથી.

જાતિના દાખલા માટે ધક્કા

એક ફેર જરૂર પડ્યો  છે, જાતિના દાખલા કઢાવવા માટે કે સરકારી યોજનાના લાભ માટે લાંબી લાઈનો ક્યાંય નજરે ચઢતી નથી. જયારે સરકારી અધિકારી પાસે જાવ ત્યારે ‘પૂર્તતા’ બાકી છે તેવો ભારેખમ શબ્દ આ આદિવાસી અશિક્ષિત લોકોને સંભળાવવામાં આવે છે. છોટા ઉદેપુર તાલુકાના પલસંડા ગામે એક જુવાન ભાઈ મને એનો દીકરો ચીંધીને કહે, “એનો જાતિનો દાખલો એટલો મોડો મળ્યો કે આખું વર્ષ બગડ્યું. એને છાત્રાલયમાં મૂકવાનો હતો. બીજા ભાઈ એમના કાગળો લઈ આવ્યા.” રેસન કાર્ડમાં કુટુંબ મોટું થતા વિભાજન કરાવવાનું છે. ત્રણ વર્ષથી ધક્કા ખાય છે અને ત્રણેક હજાર રૂપિયાનો ખર્ચ થયો છે પણ હજુ કામ પત્યું નથી.

ઘણી છોકરીઓના કિસ્સા પણ ધ્યાનમાં આવ્યા. દાખલા મળે નહિ અને શાળા શરૂ થઈ જાય પણ દાખલાના અભાવે બીજે પ્રવેશ ન મળે. વિનામૂલ્યે છાત્રાલય પ્રવેશ માટે જાતિનો દાખલો જોઈએ જ. એટલે ઘણા શિક્ષકો માબાપની મદદે આવે છે. તરૂણીઓને પોતાના વાહન પર બેસાડી દાખલા કઢાવી આપવાના સત્કાર્યમાં બીજું અનૈતિક પણ બનવાની વાતો થાય છે.


પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s