દલિત, આદિવાસી બાળકો પાસે સ્કોલરશીપ ફોર્મમાં આધાર કાર્ડ રજુ કરવા માટે દબાણ કરવું સુપ્રીમ કોર્ટના હુકમનો અનાદર

ગુજરાતના શિક્ષણ મંત્રી ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમાને ગુજરાત રાજ્યની પ્રાથમિક શાળાઓમાં ભણતા અનુસુચિત જાતિ/અનુસુચિત જન જાતિના બાળકો માટે સ્કોલરશીપના ફોર્મમાં આધાર કાર્ડ રજુ કરવામાંથી મુક્તિ આપવા બાબત પત્ર:

ઉપરોક્ત વિષયે આપને જણાવવાનું કે હાલ ગુજરાતની તમામ પ્રાથમિક શાળાઓમાં ભણતા અનુસુચિત જાતિ/અનુસુચિત જન જાતિના બાળકો માટે સ્કોલરશીપના ફોર્મમાં આધાર કાર્ડ રજુ કરવા અંગે પ્રાથમિક શાળાઓમાં સંબંધિત આચાર્ય/શિક્ષકો/અને શાળા વહીવટીતંત્ર દ્વારા બાળકો/વાલીઓને જણાવવામાં આવે છે.

હાલ ગુજરાત રાજ્યમાં ૧ થી ૮ ધોરણમાં ભણતા અનુસુચિત જાતિ/અનુસુચિત જન જાતિના બાળકોને જો આધાર કાર્ડ રજુ નહિ કરવામાં આવે તો સ્કોલરશીપના ફોર્મ ભરવામાં નહિ આવે અને તમારા બાળકોને સ્કોલરશીપ નહિ મળે તેવું શાળા વહીવટીતંત્ર દ્વારા બાળકો/વાલીઓને જણાવવામાં આવે છે. આ બાબતે નીચેના મુદ્દાઓ ધ્યાનમાં લઇ દરેક શાળાઓમાં સ્કોલરશીપના ફોર્મમાં આધાર કાર્ડ રજુ કરવામાંથી મુક્તિ આપવા બાબતે જરૂરી સૂચનાઓ આપવા વિનંતી છે.

ગુજરાત રાજ્યની પ્રાથમિક શાળાઓમાં ભણતા અનુસુચિત જાતિ/અનુસુચિત જન જાતિના બાળકો માટે સ્કોલરશીપના ફોર્મમાં આધાર કાર્ડ રજુ કરવામાંથી મુક્તિ આપવા બાબતના કારણો નીચે મુજબ છે.

૧. માનનીય સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા આદેશ આપવામાં આવેલ છે કે આધાર કાર્ડ દરેક સરકારી યોજનાઓમાં જરૂરી નથી અને તેનો ઉપયોગ ફરીજીયાત પણે નાગરીકો પાસે રાજ્ય ના કરવી શકે. તો આ આદેશનું પાલન કરવું દરેક રાજ્ય સરકાર માટે ફરજીયાત હોઈ તાત્કાલીક અનુસુચિત જાતિ/અનુસુચિત જન જાતિના બાળકો માટે સ્કોલરશીપના ફોર્મમાં આધાર કાર્ડ રજુ કરવામાંથી મુક્તિ આપવા કાર્યવાહી કરવા વિનંતી છે.
૨. મોટા ભાગના ગુજરાતના જિલ્લાઓમાં હાલ ભારે વરસાદને લીધે અતિવૃષ્ટિ/પૂરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં સરકારીતંત્ર શીથીલ અવસ્થામાં છે અને લોકો પોતાના તમામ દસ્તાવેજો પૂરમાં ખોઈ બેઠેલા હોઈ તાત્કાલિક આધાર કાર્ડ કઢાવવું શક્ય ના હોઈ માટે સ્કોલરશીપના ફોર્મમાં આધાર કાર્ડ રજુ કરવામાંથી મુક્તિ આપવા આપને વિનંતી કરવામાં આવે છે.
૩. ગુજરાત રાજ્યની પ્રાથમિક શાળાઓમાં ભણતા અનુસુચિત જાતિ/અનુસુચિત જન જાતિના બાળકોના મોટા ભાગના લોકો મજુરી સાથે જોડાયેલા છે અને આધાર કાર્ડ કઢાવવા માટે દસ્તાવેજોને શોધવા/ઝેરોક્ષ/રહેણાકના પુરાવા રજુ કરવા, આવી બાબતો માટે ત્રણ થી ચાર દિવસનો સમય લાગે જેમાં સોના કરતા ઘડામણ મોંધુ થઇ જાય તેમ છે માટે સ્કોલરશીપના ફોર્મમાં આધાર કાર્ડ રજુ કરવામાંથી મુક્તિ આપવા વિનંતી છે.

અત્રે તે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવું જરૂરી છે કે સુપ્રીમ કોર્ટના હુકમનો અનુ.જાતિ/જન જાતિના બાળકો પાસે સ્કોલરશીપના ફોર્મમાં આધાર કાર્ડ રજુ કરવા માટે દબાણ કરવું તે સુપ્રીમ કોર્ટના હુકમનો અનાદર કરવા બરાબર છે જે બાબતે જે તે વિભાગ સામે કન્ટેમ્પ્ટ ઓફ કોર્ટની કાર્યવાહી થઇ શકે છે.

— કાંતિલાલ યુ. પરમાર, ક્ષેત્રીય સંચાલક, નવસર્જન ટ્રસ્ટ, અમદાવાદ


પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s